Ogłoszenie - posiedzienie wspólne 3 komsji - 6 marca 2018r.

2018-03-02 1025
Art. czytany: 276 razy

Ogłoszenie

Wspólne posiedzenie trzech komisji Rady Miejskiej tj. Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego, Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki odbędzie się w dniu 06 marca 2018r. o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu MiG ul. Fabryczna 5.

Tematyka obrad dotyczyć będzie m.in.:
- projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.