Ogłoszenie - posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego- 08.02.2018

2018-02-06 0906
Art. czytany: 313 razy

O G Ł O S Z E N I E
posiedzenie Komisji
Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska
i Ładu Publicznego
Rady Miejskiej w Suchedniowie
odbędzie się w dniu 08 lutego 2018r.
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy ul. Fabryczna 5
Rozpoczęcie obrad : godz. 10:00

Tematyka posiedzenia dotyczyć będzie m.in.:
- bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Suchedniów,
- przyjęcia ramowego Planu Pracy Komisji na rok 2018.