PROTOKÓŁ z Uroczystej XL-ej w kadencji 2014-2018 Sesji Rady Miejskiej w Suchedniowie odbytej w dniu 29 listopada 2017 roku.

2018-01-04 1305
Art. czytany: 204 razy

PROTOKÓŁ z Uroczystej XL-ej w kadencji 2014-2018 Sesji Rady Miejskiej w Suchedniowie odbytej w dniu 29 listopada 2017 roku. - zatwierdzony na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2017r.