PROTOKÓŁ z Uroczystej XXXV-ej w kadencji 2014-2018 Sesji Rady Miejskiej w Suchedniowie Z okazji 55 – lecia Nadania Praw Miejskich dla Suchedniowa odbytej w dniu 30 czerwca 2017 roku.

2017-09-19 1103
Art. czytany: 220 razy

PROTOKÓŁ z Uroczystej XXXV-ej w kadencji 2014-2018 Sesji Rady Miejskiej w Suchedniowie Z okazji 55 – lecia Nadania Praw Miejskich dla Suchedniowa odbytej w dniu 30 czerwca 2017 roku. - zatwierdzony na sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2017r.


Obchody 55 – lecia nadania praw miejskich dla m. Suchedniów zaplanowano na 28, 30, 01, 02 czerwca 2017r. pn. Dni Suchedniowa.