Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację programu szczepień przeciw grypie

2017-08-07 1257
Art. czytany: 687 razy

Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów ogłasza konkurs ofert na realizację w roku 2017 „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób od 55 roku życia zamieszkałych w Gminie Suchedniów na lata 2015 - 2018”

Do składania ofert zaprasza się podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. z 2016r., poz.1638 ze zm./.