STATUT GMINY SUCHEDNIÓW

2016-11-28 0956
Art. czytany: 1907 razy

STATUT GMINY

STATUT GMINY SUCHEDNIÓW - przyjęty Uchwałą Nr 4/I/2003
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE
z dnia 25 lutego 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Suchedniów
został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z 2003r. Nr 72, poz. 773 z dnia 2003.04.17