OPINIA REGIONELNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH O PROJEKCIE BUDŻETU NA 2016 ROK

2015-12-03 1113
Art. czytany: 576 razy

OPINIA O PROJEKCIE BUDŻETU NA 2016 ROK

Uchwała Nr 104/2015 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Suchedniów na 2016 rok